"Osmdesát procent úspěchu je dorazit tam, kam máte."

Woody Allen

Naše úspěchy

                               Rok 2022


Hra Plamen Čelákovice

Dvoudenní krásná soutěž, první den štafety, druhý den požární útok, pro naše malé hasiče to byla první velká postcovidová soutěž. Plná dojmů, zážitků a energie na další trénink. 

Děti se umístily na 8 a 11 místě                                                              Gratulujeme, byl to velký zážitek 

Děkujeme organizátorům za skvěle připravenou akci. 


Požární ochrana očima dětí 

Děti se zúčastnily soutěže a nevedly si vůbec špatně :-) 

   Literární soutěž  -    okresní kolo   -    1. místo Anna Gattnerová 

  výtvarná soutěž   -   okresní kolo   -    1.místo Vojtěch Demek 

                                 -   krajské kolo    -    1. místo  Vojtěch Demek                                     Moc gratulujeme 


Uzlovaná Mukařov 

Děti se umístily na krásném 9 místě 


    ZPV Tehov

Děti tady neuvěřitelně zaválely a vyběhaly si 1. místo